DealGuru - Just nu 10565 deals och rabatter

Gå tillbaka till alla köpguider

Köpguide - Robotgräsklippare

avatar

Kontrollerad för 2 månader sedan av DealGuru-teamet

Robotgräsklippare är en innovativ teknik som gör det enkelt för dig att hålla trädgården i perfekt skick utan att behöva spendera mycket tid och energi på att klippa gräsmattan. Maskinen hjälper dig alltså att hålla gräsmattan trimmad och snygg med minimal ansträngning. Att välja robotgräsklippare är dock inte alltid så lätt, du måste hitta en maskin som passar perfekt för din trädgård.

När man väljer robotgräsklippare så finns det alltså många saker som man bör tänka på. Vissa typer av trädgårdar behöver större maskiner med mer avancerad teknik, medan andra klarar sig med mindre gräsklippare som har enkla funktioner. Här nedan kommer vi gå igenom de allra viktigaste frågorna som du bör ställa dig när du köper en robotgräsklippare.

Vi kommer att gå igenom följande - varje steg är viktigt att ha fundera över när du ska välja robotgräsklippare:

  • Storlek på din trädgård - hur stor yta ska robotgräsklipparen hantera?
  • Komplexitet - är tomten enkel eller komplicerad?
  • Lutning - har du skarp lutning i trädgården?

Storlek på din trädgård

Det första som du bör tänka på när du väljer robotgräsklippare är hur stor trädgård du har. Alla robotgräsklippare har nämligen en maximal yta som de klarar av att klippa. Vilken robotgräsklippare som passar bäst för dig beror alltså på hur stor gräsmatta som du har på tomten. Om du enbart har en mindre gräsmatta så behöver du inte köpa den dyraste gräsklipparen.

Börja alltså med att mäta upp gräsmattan och alla ytor där robotgräsklipparen ska trimma gräset. Det finns allt från mindre robotgräsklippare som klarar av att klippa 600 m² till större robotgräsklippare som kan klippa 5000 m². 

Ett enkelt sätt att mäta upp trädgården om du är osäker är att använda en online-karta där du kan gränsa ut din trädgård för att få mer exakta mått. Använd exempelvis Lantmäteriets smidiga tjänst för att få en tydlig överblick av hur stor yta som maskinen ska hantera. På Lantmäteriets kartor så kan du välja ett verktyg för att mäta upp ytan - glöm inte att exkludera eventuella träd och andra ytor som är oåtkomliga åt maskinen.

Komplexitet

När du har mätt upp din trädgård så vet du hur stor area som robotgräsklipparen måste klara av. Nästa steg är att fundera på om din tomt är enkel eller komplicerad. Om du har en okomplicerad tomt så kan en enklare robotgräsklippare klara av jobbet utmärkt. En mer komplicerad tomt kan kräva mer avancerade funktioner och guidekablar för att robotgräsklipparen ska kunna göra jobbet ordentligt. 

Vi börjar med att bryta ned vad som räknas som en enkel eller komplicerad trädgård:

Enkel trädgård

En väldigt enkel trädgård har en plan och öppen yta utan några hinder i vägen. Hela gräsmattan är sammanhängande så att gräsklipparen kan röra sig från ena sidan av tomten till andra. Är din trädgård uppdelad i en fram- och baksida med exempelvis en gång som separerar de olika delarna eller har du en del hinder i gräsmattan ökar komplexiteten något och du bör i så fall inte välja de allra enklaste modellerna.

Komplicerad trädgård

En komplicerad trädgård har uppdelade gräsytor, många träd, buskar och andra objekt som kan störa robotgräsklipparen. Det kan även finnas flera smala vägar som robotgräsklipparen måste leta sig igenom och lutningar, vilket kräver en mer avancerad modell och guidekablar.

Guidekabel och begränsningskabel

Som det framgår så finns det olika typer av trädgårdar och du måste hitta en robotgräsklippare som klarar av din typ av trädgård. Mer komplexa trädgårdar behöver en begränsningskabel samt att du har en robotgräsklippare som du kan koppla guidekablar till.

Begränsningskabel visar robotgräsklipparen vilket område som den ska klippa, du begränsar alltså ytan längs kanten av din trädgård så att den tydligt vet vad som ska klippas. Guidekabel hjälper din robotgräsklippare att leta runt i svåråtkomliga områden som smala passager och andra vägar som kan vara komplicerade. 

Har du en väldigt komplex trädgård så kan du behöva en robotgräsklippare som har uttag för flera guidekablar för att den ska kunna sköta jobbet på ett effektivt sätt. Exakt vilken modell som passar bäst för dig beror alltså på hur pass komplicerad trädgård du har.

Lutning

Lutning är någonting som också bestämmer hur komplicerad din trädgård är, men får en egen rubrik för att det är extra viktigt att hålla koll på. Robotgräsklippare har en maximal lutning som de klarar av att leta sig igenom - detta värde mäts i procent. Hur stor lutning som din trädgård har kan vara svårt att mäta, men du kan ta hjälp av en applikation som “Protractor” som fungerar för både iOS och Android.

Mät upp den maximala lutningen på din trädgård och fundera sedan på vilken modell du behöver. Om den största lutningen på din trädgård är 35 % så vill du alltså ha en modell som är byggd för att klara en maximal lutning på 35% men helst mer. Du vill alltså att gräsklipparen ska vara byggd för att klara en maximal lutning som är lite högre än vad din trädgård har.

Om lutningen är nära kanten av trädgården så kan du behöva en bättre robotgräsklippare anpassad för en högre maximal lutning. När man mäter hur stor maximal lutning robotgräsklipparen klarar så mäts det nämligen som att den ska ha 2 meters plan yta före och efter lutningen. Vi kikar på ett exempel för att det ska bli enklare att förstå!

Exempel

Om du har en maximal lutning på 20% precis vid begränsningen och det inte finns en plan yta efter lutningen så krävs det dubbelt så mycket av din robotgräsklippare. Det skulle alltså innebära att maskinen behöver en maximal lutning på 40% för att klara av din lutning på 20% - eftersom den inte har en plan yta före och efter lutningen.

Har din trädgård en maximal lutning på 30% men det finns 2 meters plan yta före och efter lutningen så klarar du dig alltså med en maskin som har en maximal lutning på 30% och högre.

Sammanfattning

För att sammanfatta så finns det flera saker som du bör ha i åtanke när du köper en robotgräsklippare - det är inte det enklaste valet och det är alltid en bra idé att ta hjälp av en återförsäljare om du känner dig osäker. Det kan också hända att man behöver hjälp vid installationen om man har en komplicerad trädgård och behöver installera guidekablar och begränsningskabel. 

De viktigaste faktorerna att fundera över är storlek på gräsmattan, utformning och komplexitet samt lutning. Du behöver alltså bara en robotgräsklippare som är tillräckligt avancerad för att klara av din trädgård. Har du en mindre trädgård som är relativt enkel och enbart en liten lutning så finns det ingen orsak att köpa en mer avancerad robotgräsklippare. 

Vad tycker du?

avatar
Loading
Skapa en deal

Klistra in länken och vi kommer att generera allt innehåll åt dig med ett klick